• wyślij zapytanie   
  • rady dla rodziców   
  • galeria   
  • 1% na dofinansowanie wyjazdów uboższych dzieci
Bachotek Bachotek na mapie
Bachotek znajduje się 15 km na północ od Brodnicy, na Pojezierzu Brodnickim - jest to piękny teren o urozmaiconym krajobrazie, z licznymi malowniczymi jeziorami otoczonymi przez lasy. Bachotek leży w otulinie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Występuje tu duża różnorodność gatunków roślin i zwierząt - wiele z nich, to gatunki rzadkie i objęte ochroną. O przyrodniczej randze terenu świadczy wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony ptaków „Bagienna Dolina Drwęcy”, będącego częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Bogactwo przyrodnicze Bachotka zachęci młodych obserwatorów i tropicieli do intensywnego poznawania dzikiej przyrody.

Zakwaterowanie:
Oferujemy wyjazd do stanicy wodnej położonej w lesie, nad brzegiem jeziora. Składa się ona z całorocznego domu wycieczkowego oraz sezonowego campingu. Dom wycieczkowy (standard turystyczny) dysponuje 71 miejscami w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Jadalnia wraz z świetlicą znajdują się w osobnym budynku. Na terenie ośrodka jest plac zabaw, plaża z pomostem, boisko do siatkówki plażowej, bezpieczne miejsce do zabaw sportowych na leśnej polanie oraz miejsce na ognisko. Ośrodek położony jest na uboczu, ok. 3 km od najbliższej wsi, w pięknym, naturalnym otoczeniu - doskonałe miejsce do obcowania z przyrodą.

Wycieczka:
W trakcie dłuższych Bardzo Zielonych Szkół proponujemy wycieczkę autokarową do Brodnicy, gdzie odwiedzimy starówkę, ruiny zamku krzyżackiego oraz atrakcyjną dla dzieci wystawę w Spichlerzu "Życie codzienne mezolitycznych myśliwych sprzed 10000 lat z Mszana"- wszystkie eksponaty są tu kopiami zabytków, dlatego można ich dotykać i wykonywać nimi pracę do której były przeznaczone!

 W Bachotku realizujemy program dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowy program dla gimnazjum:


Dzień 1
Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Obiad.
Zajęcia integrujące z prowadzącymi (zabawy "Kto jest kto", "Jestem mistrzem", "Węzeł") Rozmowa na temat oczekiwań uczniów. Ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły dotyczących bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach - założeniem jest aby zachowanie uczestników w trakcie wycieczki było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólne spisanie "regulaminu" w trakcie burzy mózgów.
Kolacja.
Warsztat „Jak Eko poznał Lansa” opcjonalnie „Ekologia mieszczucha” - warsztat porządkujący wiedzę na temat wpływu człowieka na środowisko i proekologicznych zachowań w życiu codziennym.

Dzień 2
Śniadanie.
Zasady panujące w lesie, zasady panujące na terenach chronionych. Piesza wycieczka wokół jeziora Strażym. W trakcie spaceru zajęcia przyrodnicze: zabawa „Co mam w dłoni?”, „Moje drzewo”, warsztat „Budowanie drzewa”, zabawy uczące kontaktu z przyrodą np. „Znajdź wśród drzew swojego przyjaciela”, „Naturalne wzory”, „Dźwiękowa mapa”, „Leśny koktajl zapachów”.
Obiad.
Rozmowa na temat prawnych form ochrony przyrody. Co to jest rezerwat, park narodowy, park krajobrazowy, użytek ekologiczny, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa, Natura 2000. Warsztat „W zgodzie z Naturą”. Opcjonalnie, prostszy warsztat „Park Narodowy Liliputów”
Kolacja.
Dyskoteka.

Dzień 3
Śniadanie.
Wycieczka autokarowa do Brodnicy, zwiedzanie miasta: starówka, ruiny zamku krzyżackiego (wchodząc na więżę można zobaczyć gniazda kawek), wystawa w Spichlerzu: „Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 1000 lat” – wszystkich eksponatów można dotykać i wykonywać nimi pracę do której były przeznaczone.
Obiad.
Zajęcia dotyczące zwierząt. Gra „Zwierzęta z różnych stron świata” - o zwierzętach zagrożonych wyginięciem i przyczynach wymierania gatunków. Jeśli wystarczy czasu zabawy ruchowe "Zwierzęta i zasoby" – o równowadze w przyrodzie, „Nietoperz i ćma” – jak polują nietoperze, „Zając i lisy” – jak trudno jest polować.
Kolacja.
Warsztat czerpania papieru

Dzień 4
Śniadanie.
Spacer do gospodarstwa ekologicznego w Pokrzydowie, po drodze obserwacja krajobrazu rolniczego - różnice miedzy rolnictwem ekologicznym a przemysłowym – ich wpływ na środowisko i zachowanie bioróżnorodności. Co to jest użytek ekologiczny? Na miejscu zwiedzanie gospodarstwa i rozmowa z właścicielem - propagatorem rolnictwa ekologicznego i żywności BIO w Polsce, ekologiczne przepisy i możliwość zakupu żywności BIO.
Obiad.
Spacer po okolicy w poszukiwaniu śladów i tropów zostawionych przez zwierzęta. Spokojne zajęcia w terenie np.: „Siedzisko”, „Spacer wielkiej uważności”, „Tropienie po śladzie”, „Podążanie za dźwiękiem”, „Szukanie skarbu z zamkniętymi oczami”, nauka budowania szałasu.
Kolacja.
Ognisko

Dzień 5
Śniadanie.
Pakowanie, sprzątanie w pokojach.
Ewaluacja przez zabawę: „Koszyczek szczerości” oraz „Alfabet Bachotka”. Ankieta „Czy moja rodzina jest ekologiczna?” Wręczenie dyplomów „Młodego Ekologa” i ślubowanie ekologiczne na podstawie Zielonego Kodeksu Młodego Ekologa.
Obiad.
Wyjazd z ośrodka.
Nasze strony:    ODE "Źródła" | Natura 2000 | Zieleń miejska | Zmiany klimatu | Zwierzęta | Edukacja globalna | Zabawy podwórkowe | Ekozorientowani