Bardzo Zielone Szkoły

Program

Dlaczego zaczęliśmy organizować Bardzo Zielone Szkoły?

Organizujemy Bardzo Zielone Szkoły po to, by zaciekawiać uczniów przyrodą. Realizując od wielu lat zajęcia w terenie, pokazując piękno i niezwykłość przyrody, wierzymy, że tędy prowadzi droga do – mówiąc górnolotnie – lepszego świata. Wierzymy, że nikt, kto pokochał przyrodę, nie będzie jej niszczył i świadomie będzie żył tak, by nie szkodzić środowisku.

Poczytaj więcej o roli terenowej edukacji przyrodniczej w edukacji ekologicznej oraz o wpływie kontaktu z przyrodą na kondycję psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży.

Program wycieczki za każdym razem ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Prosimy pamiętać, iż Bardzo Zielone Szkoły nie są typowymi wycieczkami, lecz imprezami o charakterze edukacyjnym, których głównym celem jest poznanie przyrody odwiedzanego terenu oraz kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z przykładowymi programami i proponowanymi zajęciami, zachęcamy do dostosowywania ramowego programu do indywidualnych potrzeb wynikających z zainteresowań uczniów, ich wiedzy, realizowanego w szkole programu.

Więcej tematów, które możemy uwzględnić w programie: tutaj.

Klasom pierwszym polecamy zajęcia integracyjno-komunikacyjne.

Podczas Bardzo Zielonej Szkoły nie będą odbywać się zwykłe lekcje z zeszytami i książkami (choć ciekawych książek nie zabraknie), nie ograniczymy się również tylko do "zaliczenia" ciekawszych zabytków. W czasie wycieczki chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy oraz radości w kontaktach z przyrodą . Za każdym razem, kiedy jesteśmy w naturze i mamy oczy i uszy szeroko otwarte, zauważamy rzeczy, których wcześniej nie znaliśmy, albo nie zwracaliśmy na nie uwagi. Samoistnie pojawia się wówczas mnóstwo pytań. W terenie zaspokajana jest naturalna ciekawość młodych ludzi, obcując z przyrodą rzadko pozostają oni biernymi obserwatorami, natomiast stają się kreatorami rzeczywistości. Rolą trenerów podczas Bardzo Zielonej Szkoły jest inspirowanie uczniów do własnych poszukiwań i obserwacji.
Preferujemy naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach. Zajęcia proponowane przez nas naturalnie łączą wiedzę przyrodniczą i edukację ekologiczną z edukacją globalną, etnograficzną czy obywatelską. Staramy się pokazywać zjawiska i problemy z wielu stron, a przede wszystkim dążymy to tego, by to dzieci same obserwowały, słuchały, dotykały, stawiały pytania i dochodziły do własnych wniosków. Pracujemy różnorodnymi metodami, z jednej strony po to, by przez cały czas podtrzymywać zainteresowanie uczniów, a z drugiej umożliwić każdemu z nich wykazanie się niezależnie od osobistych zdolności, zainteresować i umiejętności.

W każdej z miejscowości możemy zrealizować program dla dowolnej grupy wiekowej.

Przykładowe programy:

Na każdą Bardzo Zieloną Szkołę jedzie doświadczony trener edukacji ekologicznej (lub kilku przy większych grupach), który prowadzi zajęcia w dwóch lub trzech blokach. Trener zagospodarowuje różnorodnymi zajęciami większą część dnia. Nasi trenerzy, którzy na co dzień pracują w naszym ośrodku, jak również w parkach krajobrazowych i szkołach, pełnią również rolę przedstawiciela organizatora podczas wyjazdu.

Nasi trenerzy: