Bardzo Zielone Szkoły

Kontakt

Organizator Bardzo Zielonych Szkół:

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
info@zieloneszkoly.pl
www.zrodla.org

W celu zapytania o koszt Bardzo Zielonej Szkoły, prosimy o wypełnienie formularza.

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118574. Stowarzyszenie posiada status "organizacji pożytku publicznego" (OPP).
Stowarzyszenie wpisane jest do ewidencji organizatorów turystyki (CEOTIPUNPUT) pod numerem ewidencyjnym 20366 oraz do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 446.

REGON 471564315, NIP 725-14-95-936
Konto: 06 1140 1108 0000 5035 1300 1007

Informacji nt. Bardzo Zielonych Szkół udziela:

Agnieszka Gaszyńska
agnieszka.gaszynska@zrodla.org.pl
kom. 519 326 999
formularz zapytania