Bardzo Zielone Szkoły

Bardzo Zielone Szkoły

Przygoda z przyrodą. Wycieczki z intensywnym
programem ekologicznym

Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 2003 roku organizuje kilkudniowe wycieczki z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym. Dla podkreślenia jak ważne jest dla nas przybliżanie dzieci do natury, nazywamy je „Bardzo Zielonymi Szkołami”. Podczas wycieczek chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą. Program wycieczki za każdym razem ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. W każdej zielonej szkole bierze udział wykwalifikowany edukator, odpowiedzialny za realizację programu. Jesteśmy zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi turystyczne (nr rejestru 20366), a także organizacją pożytku publicznego

„Bardzo Zielone Szkoły” nie są zwykłymi wycieczkami, lecz przygodą z przyrodą. Naszym celem jest by dzieciaki poczuły, że natura może być równie ciekawa i angażująca jak gry komputerowe. Chcemy oswajać i zaciekawiać przyrodą, pokazywać zależności w środowisku naturalnym, uczyć odbierać i badać przyrodę wszystkimi zmysłami. Zależy nam na wzbudzaniu wśród młodzieży szacunku do dzikiej przyrody i troski o naturę przy jednoczesnym kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w terenie, budowaniu wiary dzieci we własne siły i moc współpracy.

zdjęcie przedstawiające dzieci na łące

Organizujemy wyjazdy od A do Z, wraz z transportem, ubezpieczeniem, wejściami, a przede wszystkim kompleksowym programem edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Zajęcia od pierwszego do ostatniego dnia Bardzo Zielonej Szkoły prowadzone są przez doświadczonego trenera w oparciu o autorskie materiały Źródeł i 25 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi, aktywizującymi metodami.

Oferta skierowana jest do wszystkich rodzajów szkół. Program dopasowywany jest do wieku uczestników, stopnia ich świadomości ekologicznej, zainteresowań oraz indywidualnych życzeń nauczycieli i dzieci. "Bardzo Zielone Szkoły" charakteryzuje wysoka wartość dydaktyczna, autorskie zajęcia odbywają się przez cały dzień według programów konsultowanych z metodykami. Aby otrzymać kalkulację wycieczki lub uzyskać dodatkowe informacje wyślij zapytanie

formularz zapytanie

We współpracy z Fundacją WWF organizujemy AKADEMIE BADACZY PRZYRODY w Cieszynie i Mikoszewie.