• wyślij zapytanie   
 • rady dla rodziców   
 • galeria   
 • 1% na dofinansowanie wyjazdów uboższych dzieci

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest nie nastawioną na zysk organizacją pożytku publicznego od 15 lat zajmującą się organizacją kilkudniowych wycieczek z intensywnym programem ekologicznym. Dla podkreślenia wysokiej jakości merytorycznej takich wyjazdów, nazywamy je "Bardzo Zielonymi Szkołami". W trakcie wycieczki zapewniamy uczniom szeroki wachlarz zagadnień i technik zajęć. Chcemy zaciekawić i zainspirować dzieci i młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi. Preferujemy naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach.
Program wycieczki za każdym razem ustalany jest indywidualnie z nauczycielem prowadzącym. W każdej zielonej szkole bierze udział wykwalifikowany trener edukacji ekologicznej, którego zadaniem jest przez cały dzień czuwać nad realizacją programu dydaktycznego. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. "Bardzo Zielone Szkoły" nie są zwykłymi wycieczkami, lecz imprezami o charakterze studyjnym, których głównym celem jest poznanie przyrody odwiedzanego terenu. Zależy nam na wzbudzaniu wśród młodzieży szacunku do dzikiej przyrody, co możliwe jest tylko dzięki bezpośredniemu z nią kontaktowi.

Oferta skierowana jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół. Program dopasowywany jest każdorazowo do wieku uczestników, stopnia ich świadomości ekologicznej, miejsca zamieszkania oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Należy zwrócić uwagę, iż organizowane przez Źródła "Bardzo Zielone Szkoły" charakteryzuje wysoka wartość dydaktyczna, zajęcia odbywają się przez cały dzień według programów konsultowanych z metodykami.


 • Bachotek
 • Kąty Rybackie
 • Mielnik
 • Rytebłota
 • Spała
 • Wysowa
 • Podlesice
 • Duszniki Zdrój
 • Muszyna
 • Rabka Zdrój
Nasze strony: ODE "Źródła" | Natura 2000 | Zieleń miejska | Zmiany klimatu | Zwierzęta | Edukacja globalna | Bioróżnorodność | Zabawy podwórkowe | Szkolne ogródki | Ekozorientowani      STAT4u