Bardzo Zielone Szkoły

Podlesice

Podlesice to wieś położona w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W krajobrazie Podlesic i okolic dominują pasma wapiennych skał, doliny, wąwozy, lasy, a także jaskinie. Pobliski Rezerwat Przyrody Góra Zborów i jego największa podziemna forma krasowa – Jaskinia Głęboka, to idealne miejsce do eksploracji dla młodych przyrodników. Okolice Podlesic obfitują w obiekty dziedzictwa kulturowego. Tędy przebiega Szlak Orlich Gniazd - z pozostałościami zamków i warowni w Ogrodzieńcu, Mirowie, Bobolicach i Olsztynie.

Zakwaterowanie

Proponujemy nocleg w gościńcu w pokojach 2-, 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami oraz jednym pokoju 6-osobowym bez łazienki. Na bardzo przestronnym i ogrodzonym terenie gościńca znajduje się plac zabaw, duża wiata plenerowa z ławkami i stołami, miejsce na ognisko, sala TV oraz jadalnia.

Wycieczka

Podczas pobytu w Podlesicach proponujemy wycieczkę do Zamku Ogrodzieniec – jednego z najpiękniejszych zamków znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd. Oprócz spaceru po pozostałościach twierdzy, odwiedzimy muzeum z eksponatami archeologicznymi, które zostały znalezione w okolicy. Dowiemy się również jak za czasów świetności zamku wyglądały stroje i oręża rycerskie. Udamy się również na Górę Birów, na której zobaczymy zrekonstruowaną osadę z czasów wczesnego średniowiecza.

Galeria

Program

W Podlesicach realizujemy program dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowy program dla klas IV-VI szkół podstawowych

Dzień 1

Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Po obiedzie rozmowa na temat oczekiwań uczniów, ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły, zabawy integrujące. Zwiedzanie najbliższej okolicy – spacer do rezerwatu Góra Zborów.
Po kolacji warsztaty metodą Green Drama „Eko i Lans”- na temat stylu życia.

Dzień 2

Zwiedzanie z przewodnikiem Jaskini Głębokiej. Po wyjściu z jaskini rozgrzewające, edukacyjne zabawy ruchowe.
Po obiedzie zajęcia i obserwacje przyrodnicze w lesie, rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew, roślin zielnych występujących w okolicy, rozpoznawanie śladów i tropów pozostawionych przez zwierzęta. Las jako ekosystem, rola lasów dla środowiska, rola starych drzew. Zabawy o tematyce przyrodniczej.
Dyskoteka

Dzień 3

Przejazd autokarem i zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec – najpiękniejszego zamku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz pobliskiego Grodu na Górze Birów.
Po obiedzie gra „Zwierzęta z różnych stron świata” - o zwierzętach zagrożonych wyginięciem i przyczynach wymierania gatunków (dla klas VI-VIII)/ Plastyczno-dramowy warsztat "Zwierzyniec" o zwierzętach polskich lasów (dla klas IV-V).
Ognisko

Dzień 4

Piesza wycieczka do Skał Rzędkowickich lub dłuższa do Morska, po drodze zabawy przyrodnicze.
Po obiedzie sensoryczne zajęcia w przyrodzie.
Wieczorem gry i zabawy podwórkowe lub swobodna zabawa dzieci.

Dzień 5

Ewaluacja Bardzo Zielonej Szkoły, wręczenie "Dyplomów Młodego Ekologa" i ślubowanie ekologiczne na podstawie Zielonego Kodeksu Młodego Ekologa.
Po obiedzie wyjazd z ośrodka.