Bardzo Zielone Szkoły

O organizatorze

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 25 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i globalną. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, zajęcia terenowe, projekty informacyjne.

ODE Źródła jest wpisany do ewidencji organizatorów turystyki (CEOTIPUNPUT) pod numerem ewidencyjnym 20366 (numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Woj. Łódzkiego: 446).

Na co dzień prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach w Łodzi i w województwie łódzkim. Nasze zajęcia dotyczą nie tylko zagadnień przyrodniczych i zmian klimatycznych, ale także edukacji globalnej czy edukacji regionalnej. Oferujemy 100 różnych warsztatów dla szkół i przedszkoli, podzielonych na kategorie tematyczne. Nasi trenerzy i trenerki dojeżdżają na zajęcia do szkół i przedszkoli, wiele warsztatów prowadzimy w terenie oraz w naszej sali warsztatowej w Łodzi. Łącznie prowadzimy ponad 1000 zajęć rocznie. Oprócz warsztatów prowadzimy również wiele innych działań edukacyjnych: wycieczki przyrodnicze i zielone szkoły, weekendowe warsztaty rodzinne, warsztaty wakacyjne dla dzieci w mieście. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz szkolenia dla firm.

Gdy mamy takie możliwości, prowadzimy duże ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. roczne szkoły dla trenerów (edukacji ekologicznej i globalnej). Opracowujemy materiały edukacyjne, scenariusze, gry dydaktyczne, książki i raporty na potrzeby własne oraz innych organizacji i instytucji. Jesteśmy specjalistami w tworzeniu programów edukacyjnych.

Prowadzimy również działania w formie projektów, takie jak:

Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami. Jako nasz sukces poczytujemy sobie zaufanie tych instytucji i organizacji, które znając dorobek edukacyjny Źródeł, zwracają się do nas, gdy istnieje potrzeba opracowania programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, przygotowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa. Pracowaliśmy na zlecenie m.in. Ministerstwa Środowiska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Zielonej Sieci, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF, Greenpeace, Fundacji Ekorozwoju, Koalicji Sprawiedliwego Handlu.

Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1,5% swojego podatku.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org