• wyślij zapytanie   
  • rady dla rodziców   
  • galeria   
  • 1% na dofinansowanie wyjazdów uboższych dzieci
Bachotek Bachotek na mapie
 zrodla
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i globalną. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, zajecia terenowe, projekty informacyjne.

Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej oraz edukacji globalnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy są własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy.

Nasza oferta oprócz Bardzo Zielonych Szkół, obejmuje również ponad sześćdziesiąt tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych zarówno w naszym ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi, Warszawie i Krakowie oraz w terenie. Rocznie prowadzimy ok. 1000 dwugodzinnych warsztatów edukacji ekologicznej, globalnej, regionalnej, obywatelskiej i artystycznej dla młodzieży, ponad 300 godzin szkoleń dla nauczycieli, kilkadziesiąt Bardzo Zielonych Szkół (średnio dla 1000 uczniów rocznie). Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. 12 000 uczniów. Od początku działalności opracowaliśmy około 300 scenariuszy zajęć na potrzeby własne oraz innych organizacji, wydaliśmy ponad 20 publikacji z zakresu edukacji ekologicznej. Poza prowadzeniem stałej działalności edukacyjnej w ramach OEiKE Źródła prowadzą szereg regionalnych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz do szerokiego grona odbiorców.Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami. Jako nasz sukces poczytujemy sobie zaufanie tych instytucji i organizacji, które znając dorobek edukacyjny Źródeł, zwracają się do nas, gdy istnieje potrzeba opracowania programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, przygotowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa. Pracowaliśmy na zlecenie m.in. Ministerstwa Środowiska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Zielonej Sieci, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF, Greenpeace, Fundacji Ekorozwoju, Koalicji Sprawiedliwego Handlu.

Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1% swojego podatku.
ODE Źródła jest wpisany do ewidencji organizatorów turystyki (CEOTIPUNPUT) pod numerem ewidencyjnym 20366 (numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Woj. Łódzkiego: 446).
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych innych stron internetowych:
Uwaga! Nazwa "Bardzo Zielone Szkoły" jest zarejestrowanym słownym znakiem towarowym (R.261592), co oznacza, że żaden inny podmiot, szczególnie prowadzących działalność komercyjną (w odróżnieniu od działalaności pożytku publicznego prowadzonej przez ODE Źrodła) nie może się nią posługiwać.
 
Nasze strony:    ODE "Źródła" | Natura 2000 | Zieleń miejska | Zmiany klimatu | Zwierzęta | Edukacja globalna | Zabawy podwórkowe | Ekozorientowani