Bardzo Zielone Szkoły

Ważne informacje

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 20 lat zajmuje się organizacją kilkudniowych wycieczek z intensywnym programem ekologicznym. Dla podkreślenia tego co dla nas ważne, nazywamy je „Bardzo Zielonymi Szkołami”. Organizujemy je po to, by zaciekawiać uczniów przyrodą, pokazywać im jej piękno i różnorodność. Poprzez gry, zabawy i obserwacje przyrodnicze staramy się przekonać dzieci i młodzież, że natura to doskonały plac zbaw i miejsce wypoczynku, ale i nauki w działaniu. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, obok dobrej zabawy, jest dla nas najistotniejszym elementem wycieczki.

Poczytaj więcej dlaczego zaczęliśmy organizować Bardzo Zielone Szkoły? i przykładowe programy wycieczek.

Nasza oferta skierowana jest do uczniów i nauczycieli wszystkich rodzajów szkół. Zależy nam na tym, by na „Bardzo Zielone Szkoły” zabierać grupy otwarte, kreatywne a przede wszystkim chętne do odkrywania przyrody... dlatego, aby uniknąć obopólnych rozczarowań, prosimy nie decydować się na Bardzo Zieloną Szkołę jeśli:

Elastyczność:

Jesteśmy otwarci na modyfikację programu i przygotowujemy ofertę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Od Państwa zależy czas trwania wycieczki i jej miejsce. Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników, stopnia ich świadomości ekologicznej, miejsca zamieszkania oraz do programu nauczania w danej klasie. Za każdym razem szczegółowy program wycieczki uzgadniany jest z nauczycielem, realizowane są wybrane przez Państwa warsztaty, wycieczki czy zabawy.

Długość wyjazdu:

Sugerujemy, aby wyjazd trwał nie krócej niż 4 dni (szczególnie jeśli grupa jest z daleka i dużo czasu zajmie dojazd do miejsca docelowego). Optymalna długość wyjazdu to 5 dni – można w tym czasie spokojnie zrealizować program, na czym bardzo nam zależy. Organizujemy także wyjazdy tygodniowe i dłuższe.

Trener a wielkość grupy:

Trener prowadzi zajęcia w grupie nie przekraczającej 25 osób. Jeśli uczestników jest więcej - wysyłamy na zieloną szkołę 2 lub 3 trenerów. Proszę pamiętać, że jeśli na zieloną szkołę jedzie nieparzysta liczba klas - może się zdarzyć, iż jedna z klas zostanie „rozbita” między dwóch trenerów. Warto zdawać sobie z tego sprawę podczas zbierania chętnych i ustalania wielkości grupy, aby oszczędzić dzieciom stresów związanych z rozłąką z kolegami i wychowawcą lub od razu zamówić odpowiednią ilość trenerów.

Odpowiedzialność trenerów i nauczycieli:

Kierownikiem wycieczki z ramienia szkoły pozostaje wyznaczony przez dyrektora placówki nauczyciel posiadający stosowne uprawnienia, dyrektor wyznacza także opiekunów spośród nauczycieli czy rodziców.
W każdej imprezie bierze udział trener edukacji ekologicznej o dużym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Organizatora podczas imprezy reprezentuje trener. Trener nie jest opiekunem, jego zadaniem jest prowadzenie warsztatów i występowanie w charakterze przewodnika po zwiedzanych miejscach, ale i wspomaganie nauczyciela w razie problemów.

Nasi trenerzy odpowiedzialni są za realizację programu i przebieg organizacyjny wyjazdu, dzięki czemu podczas zielonej szkoły nauczyciele nie muszą troszczyć się o organizowanie dzieciom czasu, szukanie drogi, kupowanie biletów wstępów itp. Nauczyciele odpowiadają jednak za opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwo, dlatego konieczna jest Państwa obecność podczas zajęć i wyjść w teren. Do Państwa należy także przeliczanie dzieci, „zbieranie” ich do wyjścia, dopilnowanie, by młodzież poszła spać o odpowiedniej porze oraz - co bardzo ważne - jasne i konsekwentne wyznaczanie granic bezpiecznego zachowania. Trenerzy, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą Państwa wspierać w czuwaniu nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć i wycieczek. Znacie Państwo najlepiej swoich uczniów - jesteście dla nich autorytetem - dlatego oczekujemy, że będziecie wspomagać trenera w zachęcaniu uczniów do czynnego uczestnictwa w zajęciach, a jeśli zajdzie taka potrzeba - również w zachowaniu dyscypliny podczas zajęć.

Prosimy, aby zapoznać dzieci z programem i specyfiką zielonej szkoły już przed wyjazdem - dzieci nastawione pozytywnie, wspaniale pracują, są otwarte i wiele wynoszą z zajęć. Mamy nadzieję na stworzenie z Państwem zgranego - współpracującego dla dobra dzieci i przyrody zespołu.

Ceny:

W cenę wliczony jest:

W większości miejscowości organizujemy również jednodniową wycieczkę w celu poznania atrakcji regionu. Na każdą zieloną szkołę jedzie ponadto trener edukacji ekologicznej (przy większych grupach dwóch lub trzech) realizujący program. Najważniejszą usługą zawartą w cenie jest fachowe przygotowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej, obserwacji przyrodniczych oraz zajęć o tematyce regionalnej. Warto o tym pamiętać porównując wyprawy z innymi ofertami turystycznymi, które często ograniczają się jedynie do zapewnienia przejazdu, pobytu w ośrodku wypoczynkowym i dyskoteki czy ogniska.

Cenę wycieczki obliczamy dla każdej grupy oddzielnie, gdyż zależy ona od wielu czynników: ilości uczestników, czasu trwania wyjazdu, odległości szkoły od miejsca wyjazdu, czy dodatkowych życzeń. Obliczona cena obejmuje wszystkie związane z "Bardzo zieloną szkołą" koszty, łącznie z transportem, biletami wstępów, programem edukacyjnym. Ośrodek "Źródła" prowadzi działalność edukacyjną, a nasza oferta w zakresie "Bardzo Zielonych Szkół" stanowi odpłatną działalność pożytku publicznego. Nie podajemy ceny za "osobodzień" gdyż nie zajmujemy się wynajmowaniem kwater - proponujemy Państwu kompleksową ofertę wyjazdu edukacyjnego z interesującym, profesjonalnym programem ekologicznym prowadzonym przez doświadczonych trenerów.

Aby otrzymać kalkulację wycieczki lub uzyskać dodatkowe informacje wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie (tel. 42 632 81 18, kom. 519 326 985) lub e-mailem.

Wpłata:

Wpłata za zielona szkołę odbywa się w dwóch ratach – pierwsza, to zaliczka w wysokości 30% ceny wyjazdu – po podpisaniu umowy, reszta należności – najpóźniej na 28 dni przed wyjazdem. Prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta: BRE Bank 06 1140 1108 0000 5035 1300 1007, w tytule wpłaty proszę podać koniecznie numer umowy.