Bardzo Zielone Szkoły

Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój - uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, na styku Gór Stołowych i Bystrzyckich. Bogactwem naturalnym Dusznik są lecznicze wody mineralne. Na początku XIX w było to popularne i znane niemal w całej Europie uzdrowisko, przebywał tu wówczas Fryderyk Chopin. Jest tu park zdrojowy z zabytkowymi budynkami oraz licznymi gatunkami drzew, kolorową fontanną. Atrakcją miejscowości jest zabytkowy młyn papierniczy, w którym znajduje się obecnie Muzeum Papiernictwa. Wokół Dusznik znajdują się szlaki turystyczne, którymi wybierzemy się na ciekawe wycieczki w góry.

Zakwaterowanie

Oferujemy pobyt w ośrodku położonym w samym sercu Dusznik - w sąsiedztwie Parku Zdrojowego, zaledwie 100 m od Pijalni Wód Mineralnych. Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami.

Wycieczka

W trakcie zielonej szkoły oferujemy wycieczkę do Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie przejdziemy przez rezerwat Błędne Skały - malowniczy labirynt, pełen szczelin i zaułków, powstały w wyniku procesów wietrzeniowych i erozyjnych. Wiele skał ma tu własną nazwę, a miejsce emanuje pozytywną energią i w niezwykły sposób działa na wyobraźnię dzieci. Pojedziemy również do Kudowy Zdroju - uzdrowiska z okazałą pijalnią i parkiem zdrojowym, pełnym rodzimych i egzotycznych gatunków roślin. Zależnie od preferencji uczestników, odwiedzimy też słynną Kaplicę Czaszek w Czermnej lub pozostaniemy w Kudowie Zdroju i zwiedzimy Muzeum Zabawek.
Kotlina Kłodzka, to miejsce pełne ciekawych miejsc, istnieje więc możliwość zorganizowania innego wariantu jednodniowej wycieczki - w takim przypadku prosimy jednak o wcześniejszą informację - już na etapie przygotowywania oferty cenowej.

Galeria

Program

W Dusznikach realizujemy program dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowy program dla klas IV-VIII SP

Dzień 1

Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Po obiedzie rozmowa na temat oczekiwań uczniów, ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły, zabawy integracyjne. Zwiedzanie najbliższej okolicy, spacer do Parku Zdrojowego.
Po kolacji warsztat metodą Green Drama „Jak Eko poznał Lansa”- o stylu życia.

Dzień 2

Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, spacer po mieście i Parku Zdrojowym - rozpoznawanie gatunków drzew i pomiar wieku drzew, zabawy edukacyjne z drzewami w roli głównej.
Po obiedzie warsztaty czerpania papieru.
Dyskoteka

Dzień 3

Wycieczka autokarowa do Kaplicy Czaszek w Czeremnej, Parku Narodowego Gór Stołowych (rezerwat Błędne Skały) oraz do Kudowy Zdroju - zwiedzanie parku zdrojowego z licznymi pomnikami przyrody oraz palmami i kaktusami.
Po obiedzie rozmowa na temat form ochrony przyrody oraz rozwijająca kreatywność zabawa „Park Narodowy Liliputów”. Sensoryczne zabawy w przyrodzie.
Ognisko

Dzień 4

Piesza wycieczka w okolicach Dusznik - miejsce dostosowane do kondycji i predyspozycji grupy oraz pogody. W trakcie wycieczki zajęcia terenowe i obserwacje przyrodnicze.
Po obiedzie gra o zwierzętach zagrożonych wyginięciem „Zwierzęta z różnych stron świata” (dla klas VI-VIII)/ warsztat plastyczno-dramowy "Zwierzyniec" o zwierzętach polskich lasów (dla klas IV-V). Jeśli wystarczy czasu zabawy ruchowe o tematyce zwierzęcej.
Wieczorem zorganizowane zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub swobodna zabawa dzieci.

Dzień 5

Ewaluacja Bardzo Zielonej Szkoły, wręczenie "Dyplomów Młodego Ekologa" i ślubowanie ekologiczne na podstawie Zielonego Kodeksu Młodego Ekologa.
Po obiedzie wyjazd z ośrodka.