• wyślij zapytanie   
  • rady dla rodziców   
  • galeria   
  • 1% na dofinansowanie wyjazdów uboższych dzieci
Wysowa-Zdrj Wysowa-Zdrj na mapie
 Wysowa-Zdrój to spokojne uzdrowisko położone z dala od głównych dróg, w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego. Miejscowość, określana często jako „perła zagubiona w Beskidach”, otoczona jest przez Góry Hańczowskie - najwyższe w Beskidzie Niskim. Z okolic Wysowej podziwiać możemy najwyższe szczyty Beskidu Niskiego: Busov, leżący na Słowacji oraz Lackową - po polskiej stronie granicy. Jest tu Park Zdrojowy z piękną pijalnią oraz licznymi ujęciami ogólnodostępnych wód mineralnych, a wokół miejscowości znajduje się wiele tras spacerowych i turystycznych szlaków. Beskid Niski to góry samotne i niezeszpecone przez cywilizację, z licznymi łemkowskimi cerkwiami, kamiennymi przydrożnymi krzyżami, dolinami nieistniejących wsi i zagubionymi w górach cmentarzami żołnierskimi z czasów I Wojny Światowej, chcielibyśmy pokazać dzieciom chociaż mały fragment tego innego świata …

Zakwaterowanie:
Oferujemy pobyt w ośrodku usytuowanym w parku zdrojowym (40 miejsc w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami + 13 miejsc w pokojach bez łazienek). Ośrodek ogrodzony, z dużym, zielonym terenem i miejscem na ognisko - niedaleko plac zabaw w parku zdrojowym. Mniejsze grupy zapraszamy do kameralnego pensjonatu niedaleko parku zdrojowego, posiadającym 30 miejsc w pokojach 2,3,4 - osobowych z łazienkami.

Wycieczka:
Podczas dłuższych zielonych szkół proponujemy wycieczkę do Skansenu Pszczelarstwa w Stróżach (35 km od Wysowej), gdzie można zobaczyć różne rodzaje uli, m.in. kłodowe i figuralne, poznać pracę pszczelarzy oraz samodzielnie wykonać świecę z wosku. Podczas zwiedzania interaktywnej wystawy „Sekrety ula” dzieci poznają tajniki życia pszczół. W drodze powrotnej zajedziemy do Zagrody Maziarskiej w Łosiu, gdzie przy okazji poznawania pracy i codziennego życia dawnych maziarzy, dzieci dowiedzą się co to takiego „olej skalny” oraz z czego słynie Ziemia Gorlicka :-)

W Wysowej realizujemy program dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowy program dla gimnazjum


Dzień 1
Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Obiad.
Rozpoznanie terenu - park zdrojowy i degustacja wody z licznych ujęć wód leczniczych. Zajęcia integrujące: „Węzeł”, „Widelec”, Jabłko” , „Kto jest kim”. Rozmowa na temat oczekiwań uczniów. Ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły dotyczących bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach - założeniem jest aby zachowanie uczestników w trakcie wycieczki było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólne spisanie regulaminu w trakcie burzy mózgów.
Kolacja.
Warsztaty metodą Green Drama: „Eko i Lans”- na temat stylu życia.

Dzień 2
Śniadanie
Piesza wycieczka na Górę Jawor - świętą górę Łemków, z prawosławną cerkiewką i cudownym źródłem. Przełęcz Cigielka z widokiem na najwyższe szczyty Beskidu Niskiego. W trakcie spaceru wybrane zajęcia terenowe i obserwacje przyrodnicze: "Co mam w dłoni", karta pracy "Drzewa i krzewy" (rozpoznawanie gatunków drzew, obliczanie wieku drzewa). Zabawa „Budowanie drzewa” oraz „Znajdź wśród drzew swego przyjaciela”.
Obiad
Formy ochrony przyrody (rezerwat, park narodowy, park krajobrazowy, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa, obszar Natura 2000). Warsztat „Park Narodowy Liliputów” podsumowujący rozważania o formach ochrony przyrody (budowanie przez uczniów parku narodowego i prezentacja dokonań grup w formie nagrania do telewizji). Zabawy ruchowe np.: „Niedźwiedź i myszka”, „Dracula”, „Spinacze”, „Chustki”, „Skarb wróżek”, „Podążanie za dźwiękiem”.
Kolacja
Dyskoteka

Dzień 3
Śniadanie
Wycieczka do Zagrody Maziarskiej w Łosiu, gdzie przy okazji poznawania pracy i codziennego życia dawnych maziarzy, dzieci dowiedzą się co to takiego „olej skalny” oraz z czego słynie Ziemia Gorlicka. W drodze powrotnej zwiedzanie Skansenu Pszczelarstwa w Stróżach: różne rodzaje uli - w tym kłodowe i figuralne, narzędzia pszczelarskie, interaktywna wystawa „Sekrety ula”, możliwość samodzielnego wykonania świecy z wosku.
Późniejszy obiad
Wizyta w stadninie koni - zapoznanie ze zwierzętami i zasadami ich pielęgnacji oraz lekcja jazdy konnej na lonży.
Ognisko

Dzień 4
Śniadanie
Spacer do Doliny Łopacińskiego - historia wzorowego gospodarstwa rolnego z czasów międzywojennych oraz wejście na Kozie Żebro. W trakcie wycieczki - obserwacje przyrodnicze (sukcesja ekologiczna, poszukiwanie źródła, formy ukształtowania terenu). Spokojne zajęcia w terenie np. „Siedzisko”, „Spacer wielkiej uważności”, „Tropienie po śladzie”, „Podążanie za dźwiękiem”, „Szukanie skarbu z zamkniętymi oczami”, nauka budowania szałasu.
Obiad
Gra „Zwierzęta z różnych stron świata” dotycząca zwierząt zagrożonych wyginięciem i przyczyn wymierania gatunków.
Kolacja
Zajęcia manualne, własnoręczne wykonanie pamiątek z Wysowej (np. czerpanie papieru).

Dzień 5
Śniadanie
Podsumowanie wyjazdu i ewaluacja: „Alfabet Wysowej”, „Koszyczek szczerości”. Wspólne stworzenie plastycznej mapy terenu z uwzględnieniem walorów przyrodniczo - krajobrazowych. Rozdanie dyplomów „Młodego Ekologa” wraz z zielonym kodeksem postępowania.
Obiad
Wyjazd z ośrodka
Nasze strony:    ODE "Źródła" | Natura 2000 | Zieleń miejska | Zmiany klimatu | Zwierzęta | Edukacja globalna | Zabawy podwórkowe | Ekozorientowani