• wyślij zapytanie   
  • rady dla rodziców   
  • galeria   
  • 1% na dofinansowanie wyjazdów uboższych dzieci
Mielnik Mielnik na mapie
Mielnik to miejscowość położona w dolinie Bugu – w rejonie zwanym Podlaskim Przełomem Bugu, będącym najbardziej malowniczym fragmentem tej dzikiej i pięknej rzeki. Naturalne koryto rzeczne z licznymi skarpami, mieliznami, wyspami i starorzeczami, otoczone jest przez rozległe nadbużańskie łąki i lasy, a wysokie morenowe krawędzie doliny stanowią punkty widokowe z rozległą panoramą na rzekę. Mielnik sąsiaduje z Puszczą Mielnicką, będącą dawniej częścią Puszczy Białowieskiej oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, jest to również obszar chroniony w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Liczne atrakcje przyrodniczo-krajoznawcze okolic Mielnika pozwalają na realizację urozmaiconego programu edukacyjnego, z dala od tłumów i turystycznego zgiełku.

Zakwaterowanie:
Nocleg w dogodnie usytuowanym w centrum miejscowości pensjonacie na 46 miejsc (pokoje z łazienkami, 1-5-osobowe), na terenie ośrodka ogród i plac zabaw.

Wycieczka:
Podczas dłuższych zielonych szkół proponujemy wycieczkę do Białowieży. Dzieci zwiedzą stałą wystawę w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym, prezentującą za pomocą dioram bogactwo przyrodnicze i wyjątkowość Puszczy Białowieskiej oraz odwiedzą Rezerwat Pokazowy Żubrów.

 W Mielniku realizujemy program dla każdej grupy wiekowej.
Przykładowy program dla klas IV-VI SP


Dzień 1
Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Obiad
Gry integrujące z prowadzącymi (wybrane zajęcia: „Węzeł”, „Widelec”, „Kto jest kim”, „Jestem mistrzem…”), przygotowanie wizytówek. Rozmowa na temat oczekiwań uczniów. Ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły dotyczących bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach - założeniem jest, aby zachowanie uczestników w trakcie wycieczki było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólne spisanie “regulaminu” w trakcie burzy mózgów. Rozpoznanie najbliższego terenu - Góra Zamkowa z widokiem na dolinę Bugu, ruiny kościoła, historia Mielnika.
Kolacja
Warsztat metodą Green Drama na temat stylu życia: „Jak Eko poznał Lansa”.

Dzień 2
Śniadanie
Wejście na „Górę Uszeście” - do rezerwatu florystycznego, chroniącego roślinność kserotermiczną. Rozpoznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych.
Obiad
Spacer do jedynej w Polsce czynnej kopalni kredy - punkt widokowy. Spotkanie z wieloletnim pracownikiem i pasjonatem geologii, oglądanie minerałów i skamielin.
Kolacja
Dyskoteka

Dzień 3
Śniadanie
Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie wystaw w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym oraz wizyta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.
Późniejszy obiad
Spokojne zajęcia w terenie np.: „Naturalny warsztat tkacki”, „Malowanie naturalnymi barwnikami”, „Chustki – naturalne obrazy”, „Naturalne mobile”, „Siedzisko”, „Spacer wielkiej uważności”, „Poszukiwacze skarbów”.
Ognisko

Dzień 4
Śniadanie
Warsztaty łąkowe i spotkanie z pszczelarzem. Rozmowa na temat znaczenia pszczół dla przyrody i przyczyn ich wymierania. Jak chronić te pożyteczne owady? Wspólne robienie z trzciny domków dla dzikich pszczół – czynny wkład dzieci w ochronę przyrody.
Obiad.
Bug i jego dolina, warsztaty w Topolinie, drzewa i krzewy związane z dolinami rzek. W trakcie spaceru obserwacje przyrodnicze (m.in. rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych) oraz wybrane zabawy i zajęcia terenowe: mierzenie wieku drzewa, karta pracy „Drzewa i krzewy”, “Znajdź wśród drzew swego przyjaciela”, “Leśne zagadki”, „Dźwięki natury”, „Leśny zwierz”, „Naturalne wzory”, „Naturalne obrazy”.
Kolacja
Warsztaty manualne – własnoręcznie wykonane pamiątki z zielonej szkoły

Dzień 5
Śniadanie
Ewaluacja przez zabawę: "Koszyczek szczerości" oraz "Alfabet Mielnika". Wręczenie dyplomów "Młodego Ekologa" i ślubowanie ekologiczne na podstawie Zielonego Kodeksu Młodego Ekologa.
Obiad
Wyjazd z ośrodka.
Nasze strony:    ODE "Źródła" | Natura 2000 | Zieleń miejska | Zmiany klimatu | Zwierzęta | Edukacja globalna | Zabawy podwórkowe | Ekozorientowani